Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

บริษัทพีพลัส วิชั่นส์ จำกัด มอบอาคารเรียนปริยัติธรรมปัญญพัฒน์
ณ วัดดอนมูล จังหวัดตาก

บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด มอบถวายอาคารเรียนปริยัติธรรมปัญญพัฒน์ ณ วัดดอนมูล ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก มอบถวายเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยคุณอนุโรจน์ ปัญญพัฒนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน”ปริยัติธรรมปัญญพัฒน์” เพื่อมอบถวายเป็นสมบัติของสงฆ์และถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คุณอนุโรจน์ก่อนที่จะสร้างอาคารหลังนี้ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญและมีเจตนาให้ใช้ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ทรุดโทรม ด้วยหวังเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุและสามเณรได้ใช้อาคารเรียนหลังนี้ทั้งปริยัติและปฏิบัติธรรม โดยเชื่อว่าการส่งเสริมและสนับสนุนพระภิกษุสามเณรและฆราวาสให้ได้รับการศึกษา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งยังจะช่วยให้บุคคลในชุมชนมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สังคมน่าอยู่และเป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาต่อไป

วัดดอนมูล สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง อาคารเสนาสนะต่างๆมีศาลาการเปรียญที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2530 กุฏิสงฆ์จำนวน 3 หลังและอาคารเรียนพระปริยัติธรรมปัญญพัฒน์ที่มีพิธีเปิดและมอบถวายเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันวัดดอนมูลมีพระครูวิจิตรวัฒนวิธาน(ครูบาอินแก้ว กาวิโร)เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุและสามเณรจำนวน 30 กว่ารูป มีทั้งพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง ชาวเขาเผ่าปาเกอกะญอและส่วนหนึ่งเดินทางมาจากรัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์เข้ามาพักอาศัยและมาศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

อาคารเรียนเดิม
อาคารเรียนเดิมที่ทรุดโทรม   เป็นอาคารไม้มุงจาก

ทั้งนี้ทางสำนักศาสนศึกษาวัดดอนมูลได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 โดยพระครูสังฆรักษ์ณฐวัฒน์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลพระธาตุ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล เป็นครูใหญ่ และมีพระมหาณัฐวุฒิ กนฺตสีโล เป็นผู้สอน ปีการศึกษาพ.ศ.2561 มีนักเรียนสอบผ่านประโยค 1-2 จำนวน 4 รูป ปีการศึกษาพ.ศ.2562 มีนักเรียนสอบผ่านทั้งหมด 7 รูป แบ่งเป็น เปรียญธรรม 3 ประโยคจำนวน 4 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 3 รูป สำหรับปีการศึกษานี้(พ.ศ.2563)มีนักเรียนทั้งหมด 16 รูป แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.4 จำนวน 4 รูป ชั้นประโยค ป.ธ.3 จำนวน 3 รูป และชั้นประโยค 1-2 จำนวน 9 รูป

S__127451261
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.