Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
02 NOV 2018

PPLUS โครงการรักษ์น้ำ “สร้างฝายชะลอน้ำ”

โครงการรักษ์น้ำ “สร้างฝายชะลอน้ำ”
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท PPLUS Visions Co., Ltd. ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำ “สร้างฝายชะลอน้ำ” ขึ้นมา เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้ โดยน้ำที่เก็บกักไว้จะซึมเข้าไปในดิน ทำให้ผืนป่าชุ่มชื้น ต้นไม่มีน้ำตลอดทั้งปี และสามารถเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำหรือฝายชะลอน้ำ เป็นแนวทางหรือวิธีหนึ่งในการช่วยสร้างความชุ่มชื้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร คืนความอุดมสมบูรณ์ และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน

ฝายชะลอน้ำหรือฝายแม้ว เป็นชื่อเรียก โครงการตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับ วิศวกรรม แบบพื้นบ้าน ฝายแม้วเป็นฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอกหมู โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่นกิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธาร หรือทางน้ำเล็กๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่จะพื้นที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้ ฝายแม้วยังอาจใช้เพื่อการทดน้ำ ให้มีระดับสูงพอที่จะดึงน้ำไปใช้ในคลองส่งน้ำได้ในฤดูแล้ง โครงการตามแนวพระราชดำรินี้ได้มีการทดลองใช้ที่ โครงการห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ และประสบผลสำเร็จจนเป็นตัวอย่างให้กับโครงการอื่นๆต่อมา

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.