Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

30 JUN 2022

รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022)

บริษัท PPlus Visions ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022) กับทาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งเราได้รับประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทของเราไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้างกว่า 588,577 ชั่วโมง (เริ่มนับชั่วโมงการทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564)

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้บริษัทมุ่งมั่นป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิด “อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้” โดยการลดสถิติอุบัติเหตุในที่ทำงานให้เป็นศูนย์

บริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ยึดถึงแนวทางการบริหารจัดการวางแผนความปลอดภัยด้านต่างๆ ด้วยมาตรการเชิงรุกเสมอมาและจะยึดถือปฏิบัติต่อไป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.